Pogosto se poslovanje v salonu želi poenostaviti, kar je samoumevno, ni pa vedno učinkovito. Tokrat predstavljam zanimiv primer oglasa, ki je sam po sebi dober, hkrati pa izjemno nevaren.

“Iščemo študentko za delo na recepciji”

Tisti, ki ste že prebrali katero izmed naših knjig ste se zagotovo seznanili o pomenu recepcije in predvsem pomembnosti koordiniranja poslovanja salona. Recepcija je generator salona in zahteva veliko znanja iz področja koordiniranja poslovanja. Tovrstno znanje je specifično in prepuščanje takšnega dela nekomu, ki na tem področju ni primerno usposobljen je lahko nevarno.

Naloge ki jih mora takšna oseba podrobno spoznati in se jih naučiti so navedene na 16 straneh navedenih postavk s katerimi je potrebno biti primerno seznanjen, da bi delo v salonu potekalo učinkovito in uspešno. “Bom pa sama delala na recepciji”. Tovrstni stavek je pogosto zaslediti pri lastnikih salonov. Včasih kar sami prevzamejo to funkcijo ali se izmenjujejo z ostalimi zaposlenimi.

Delo koordinatorja salona ni samo dviganje telefona in usmerjanje strank na storitve. Je veliko bolj zahtevno in predvsem odgovorno. Gre za operativnega vodjo poslovanja, ki je desna roka lastnika ali direktorja salona in zaposlenih. To je najbolj odgovorna oseba za vse kar se v salonu dogaja in prepuščati takšno delo nekomu, ki ni vešč tega poklica je lahko veliko igranje z usodo.

Najbolj zahtevne naloge je potrebno prepustiti najboljšim

Kakovostnejše kot nekdo opravlja delo na recepciji, lažje je izvajanje vseh ostalih aktivnosti v salonu. Delo v koliko poteka organizirano prinaša izjemne rezultate, čeprav oseba ki opravlja tovrstne naloge ne prinaša direktnih prihodkov. Ravno slednje je najpogostejši razlog, da se nekateri ne želijo odločati za koordinatorja salona.

Do takšnega razmišljanja prihaja predvsem zaradi šibkega poznavanja prednosti in koristi tovrstnega področja. Vodje salonov, ki prenesejo lastno odgovornost glede poslovanja na koordinatorja se dobro zavedajo koliko prihranijo na času in skrbeh, ki so jih do sedaj nosili na lastnih ramenih. Nikakor pa to ni lahko. Je pa veliko bolj učinkovito, seveda v koliko so takšne osebe najprej primerno usposobljene. www.studioaktiva.com