Povečati prodajo je želja vsake kozmetičarke. Kaj se za besedo prodaja skriva, si preberite v nadaljevanju.

V našem salonu edina težava s katero se soočamo je prodaja. Veliko delamo na tem vendar navkljub vsemu nismo uspešni. Udeležujemo se delavnic in predavanj tudi preko interneta, spremljamo priznane predavatelje iz tega področja in njihova priporočila, navodila in predloge uvajamo v prakso, vendar vseeno ne uspevamo dosegati primernih rezultatov.

Prodaja posebno v salonih ni prepričevanje strank

Prodajo številni sprejemajo kot nekaj kar je obremenjujoče ali težko predvsem zaradi tega, ker verjamejo, da morajo nekoga v nekaj prepričati vendar tega ne želijo ali ne znajo. V resnici pa je prodaja veliko bolj preprosta. V današnjih okoliščinah nikogar ni potrebno prepričevati ali nečesa vsiljevati. Potrebno je le izkoristiti nekatere od vrednot, ki še niso povsem izkoriščene.

Prvo vprašanje pri prodaji je, kaj se pravzaprav želi prodati? So to storitve ali izdelki za domačo uporabo? Beseda prodaja se v salonih najpogosteje nanaša na izdelke za domačo uporabo. V resnici gre za kombinacijo med storitvami in izdelki.

Pri vsakem prodajnem postopku je najprej potrebno prodati sebe. To se prične že ob telefonskem razgovoru ali v trenutku, ko stranka obišče salon. To je prva lastnost dobre prodaje. V koliko se stranke ne pritegne na njej zadovoljiv in razumljiv način je to prvi korak v napačno prodajo.

Naslednji koraki, so odvisni od znanja, strokovnosti, profesionalnosti in predvsem od upravičenja kriterijev, ki se povezujejo s prodajnimi postopki. Iz več kot 35 letne prakse v prodaji lahko zagotovim, da uspešnost prodaje nikoli ne izhaja zgolj iz prodajnih postopkov ali spretnosti posameznika. Prodaja je skupiček vseh segmentov, ki so medsebojno usklajeni. Gre za ustvarjanje ravnovesja med potrebami in željami strank, marketingom in prodajnimi postopki. Šele tedaj, ko stranke salon obiščejo se na osnovi osebnega odnosa odpirajo dodatne priložnosti za izgradnjo zaupanja. To je mogoče nadgraditi z notranjim marketingom, ki pripomore pri prodaji dodatnih storitev ali izdelkov za domačo uporabo.

Dobri ali slabi rezultati nikoli ne izhajajo le iz enega segmenta

V primeru, da prodaja v salonu ni zadovoljiva, glavni razlog za to ne izhaja zgolj šibke seznanjenosti prodajnih postopkov. Potrebno je ugotoviti kaj vpliva na ustvarjanje neravnovesja v celotnem poslovanju in to primerno prilagoditi potrebam salona. Pristop, način komuniciranja, načini vodenja, medsebojni odnosi, seznanjenost z delom in postopki ter z izdelki in še veliko drugih kriterijev je, ki vplivajo na uspešnost prodaje katere ne gre zanemarjati.

Če kot vodje zaznate, da zaposleni ne dosegajo primernih prodajnih rezultatov ne sprašujte jih zakaj ne uspejo nečesa prodati, kaj jih najbolj bremeni oziroma zavira. Ravno tako ne postavljajte pogojev v koliko nečesa ne obvladajo toliko, da bi lahko dosegali primerne rezultate. Prodaja ni prirojena temveč je naučena. Zaradi tega se je prodaje potrebno naučiti, jo primerno spremljati, za uspešno delo nagraditi in šele za tem zahtevati. www.studioaktiva.com