Sistem dobrih navad temelji na ponavljajočih se dejanjih, ki so jasno začrtana. Eden od najbolj priznanih finančnih svetovalcev za kozmetično stroko upam se trditi v Evropi je to razložil na zelo preprost način. Letalo pravi, je najbolj varno prevozno sredstvo zato ker vsako ima varnostni priročnik, v katerem obstaja podrobno opisan postopek za vsako znano situacijo, ki vključuje vsakega izmed članov posadke. V ozadju najbolj varnega prevoznega sredstva je sistem dobrih navad. Vsakdo točno ve kaj je njegova naloga in kako postopati v določenih okoliščinah.

Dobre navade predstavljajo »izjemno sredstvo« za doseganje izjemnih rezultatov. V našem primeru iščemo sistem dobrih navad, ki omogočajo doseganje ciljev z minimalnim vložkom rezerv. Ta sistem dobrih navad deluje v povezavi z upravljanjem številk, kar se definira kot sistem za programiranje in nadzor poslovanja salona. To razumemo kot proces, ki vključuje ekipo pri opredelitvi ciljev in sredstev, ki so potrebna za njihovo uresničitev.

Enkrat, ko je ustvarjen sistem dobrih navad poteka poslovanje veliko lažje, bolj organizirano in bolj transparentno. Opaziti je, da se nekatere kozmetičarke številk neizmerno bojijo. Z njimi se ne želijo podrobneje soočati bodi si zato ker niso vešče njihovega upravljanja ali zato ker ne želijo izvedeti koliko sredstev je potrošenih za stvari, ki niso pomembne. Včasih so številke tudi skrivnostne in se jih ne želi izpostavljati zaposlenim, čeprav je povsem razumljivo, da so edino merljivo sredstvo, ki prikazuje prednosti ali slabosti salona.

Sistem dobrih navad bi lahko koristili tudi pri določanju nalog zaposlenim. Če vsakdo med njimi točno ve kaj je njegovo delo, obstaja bistveno manj možnosti, da bi prihajalo do nejevolje ali nerazumevanja določenih postopkov. Te dobre navade so denimo imeti številke pod rednim nadzorom, redni tedenski sestanki, načrtovanje marketinških, prodajnih ali finančnih aktivnosti, nadgradnja storitev…

Dobre navade omogočajo, da se izognemo številnim težavam do katerih lahko pride brez posebnega razloga. Pri takšnem dogajanju se nekateri soočajo z iskanjem vzrokov, ki so do tega privedli namesto, da bi posvetili čas in energijo postavitvi novih ciljev in organizaciji virov s katerimi se razpolaga, da bi te cilje dosegli. Vsak izmed nas ima veliko dobrih navad, ki pa niso povsem izkoriščene. Dobro je te navade preveriti in najbolj primerne vključiti tudi v poslovni model salona. Dobra navada ni torej iskati vzroke za nastale situacije in na njih graditi nadaljnje poslovanje temveč postaviti si nove cilje usmerjene v prihodnje poslovanje z drugačnimi predvsem naprednimi pristopi. www.studioaktiva.com