Znanje je ena izmed najpomembnejših lastnosti vsakega posameznika za njegov razvoj. Brez znanja je uspeh nemogoč zato je to potrebno nenehno izpopolnjevati, razvijati in predvsem do naučenega vzdrževati primeren odnos.

Ni napačno priznati, da nekaterim izmed nas ni bilo naklonjeno življenje tako kot bi si to želeli ali vsaj tako kot bi bilo v osnovi potrebno. Tisti ki smo živeli brez staršev smo bili v velikem pomanjkanju vsega in vsaka malenkost, ki se je pokazala v dobrem je imela izjemen pomen. Daleč od resnice je tudi to, da je včasih bilo veliko bolj poskrbljeno za tiste ki so bili v velikem pomanjkanju v primerjavi z danes. Vse kar je grdo, slišimo, vidimo ter občutimo danes je podobno bilo opaziti tudi v preteklosti, vendar na nekoliko drugačen način.

V mladosti ni bilo znanja in so zlahka z nami manipulirali. Znanje bo tvoja edina priložnost, ki ti bo omogočila to kar si želiš, so bile besede starejšega gospoda, ki mi je bil v veliko oporo in stal mi je ob strani, ko sem bil najbolj ogrožen. Podcenjevanje, žaljenje, ponižanje in še veliko ostalih nevšečnosti so bile nekaj vsakdanjega, kar me je prisililo v iskanje poti, ki bi zagotovila dolgoročno sigurnost in varnost.

Koliko je pomembno imeti spoštovanje do znanja se je pokazalo v kozmetični stroki, ko sem pred več kot tremi desetletji prestopil njen prag. Izobraževanja v Bologni, Milanu, Malmou, Monzi, Parizu, Dunaju in sodelovanje s priznanimi svetovnimi blagovnimi znamkami, vse to je bila izjemna osnova za prenos pridobljenega znanja na osebe, ki še danes to potrebujejo.

Kozmetične stroka doživlja velike in pomembne spremembe in potrebno bo veliko truda tudi v prihodnje v koliko se bo želelo temu slediti.

Živimo v času, ko je na trgu svoje znanje potrebno nenehno dokazovati, da bi lahko izkazovali lastno kredibilnost. Nekateri znajo pri tem izbirati krajše poti in se okoriščajo na osebah, ki so že nekaj ustvarile in jim s takšnim početjem ustvarjajo škodo brez da bi se tega zavedali.

Količina in kakovost znanja sta pomemben dejavnik pri poslovanju

Tam kjer je znanja več je tudi napredek večji in hitrejši. Če znanja primanjkuje vse težje je zagovarjati lastne vrednote. Najpogosteje je to zaznati pri poslovanju z nerealnimi cenami. Verjame se, da bodo stranke lažje sledile salonu zaradi vrednosti storitev kot zaradi kakovosti opravljenega dela. Šibko ocenjevanje lastnih vrednot prenašajo na tudi sodelavce in tako zbijajo vrednost dela na trgu. Tisti, ki smo znanje in izkušnje pridobivali v različnih državah smo to drago plačali in zaradi tega imamo do tega poseben odnos.

Na srečo se v kozmetični stroki s podcenjenim znanjem vse redkeje srečujemo, posebno s takšnim, ki je še nedolgo tega izhajalo iz brezplačnih tečajev in delavnic ali različnih šolanj, ki so posledično zniževala vrednost dela tudi v salonih. Namen ni bil napačen vendar zaradi podcenjevanja znanja tudi rezultati niso bili primerno dosegljivi. Posledica takšnega pristopa je poleg oslabljenega poslovanja pripeljala do pomanjkanja kadra. V današnjih okoliščinah je zato pomembno premisliti o tem kako ustvariti pogoje za uspešno delo s pomočjo najboljših strokovnjakov iz posamezne stroke. Trenutno se na trgu pojavljajo izzivi v naslednji obliki:

  1. Znanje prenašajo osebe z veliko strokovnega in teoretičnega znanja in hkrati šibkim poznavanjem trga in njegovih potreb.
  2. O vrsti ali obliki znanja, ki naj bi koristilo k uspešnosti poslovanja, pogosto odloča nekdo, ki ni iz stroke in ne pozna naprednih podjetniških pristopov, ki so ključnega pomena za omenjeno dejavnost.
  3. Tečaje izvajajo osebe, ki so ugotovile, da je to donosen posel, če imaš dobro marketinško strategijo ne glede na sposobnosti in primernost znanja.
  4. Izobraževanja so vrednostno razvrednotena.

Zamislite si, da ponujate izobraževanje s katerim bodo izvajalci lahko svoje prihodke povečali za nekajkrat medtem ko vrednost pridobljenega znanja znaša zgolj nekaj deset eur. Ravno tako je lahko nevarno izvajati kratka izobraževanja, ki obljubljajo veliko rast prihodkov. Hitre rešitve ne prinašajo dolgoročnih rezultatov in ravno tako ne omogočajo razvoja, ki ga vsak salon v današnjih okoliščinah potrebuje.

Poznani so primeri, ko se nekateri lastniki dobro delujočih salonov udeležujejo nizko vrednotenih usposabljanj kajti so mnenja, da je nesmiselno plačevati znanje na višjem nivoju, če ne dosegajo želenih rezultatov na nizkem nivoju. Takšno početje je povsem razumljivo saj tako pridobijo občutek, da imajo sami veliko več znanja in bolje poznajo delo v salonu kar je tudi res, vendar samo v lastnem salonu. Ne pridobijo primernih smernic na osnovi katerih bi poslovali na višjem nivoju čeprav imajo potencial, ki jim to dopušča. Pomembno je poudariti da vsako znanje, ki je pridobljeno brezplačno ali z nizko vrednostjo ne bo nikoli prineslo primernih rezultatov.

Posledice kakovosti znanja

Kakovost znanja bi lahko razdelili v dve skupini:

  1. Znanje, ki je nujno potrebno za uspešno delo v salonu.
  2. Znanje, ki temelji na razvoju poslovanja

V prvem primeru gre za strokovno znanje brez katerega salon ne more poslovati. Več kot je znanja na tem področju in izkušenj lažje je dvigovati kakovost dela. Vendar to še ne pomeni, da se bodo posledično s tem avtomatično dvigali prihodki. Slednji temeljijo na poslovanju, kar omenjam v drugi točki. Edino merilo uspeha poslovanja salona so številke in v koliko se želi dejavnost razvijati je to osnovno izhodišče.

Vsaka kategorija razvoja zahteva svojevrstno znanje. Eno je znanje katerega je potrebno koristiti za ustvariti 3.000 eur na mesec, medtem ko je znanje s katerim se želi ustvariti 10.000, 20.000 ali 30.000 eur mesečno popolnoma drugačno. Torej če želite ustvarjati mesečno izbrane številke morate zato da bi to dosegli pridobiti specifično znanje.

Žal takšno znanje ni mogoče pridobiti na enem informativnem brezplačnem predavanju ali na delavnici v trajanju nekaj ur za zgolj nekaj deset eur. Takšna izobraževanja so predvsem informativnega značaja in njihov namen je prikazati celoto, ki je za uspešno delo potrebna vendar v zmanjšanem obsegu. Prikazana je potreba, ne pa tudi smernice, ki vodijo poti uspeha. Učinkovita in uspešna izobraževanja so izključno takšna, ki se redno izvajajo bodi si v manjših skupinah ali individualno ter sistematično. Podobno kot dobra storitev ali dobra aparatura oziroma izdelki je dražje tudi znanje s katerim je mogoče ustvariti več. Če se na to gleda kot investicijo so dobri rezultati neizbežni. V primeru, da se to sprejema kot strošek je to za bodoče uspešno poslovanje lahko usodno.

Pri znanju ne gre zato ali je dobro ali ne

Pomembno pri pridobivanju novega znanja je učinkovitost in uporabnost. Teoretično znanje je pomembno zato da se z njim zagotovi temelje, ki je izhodišče za osnove poslovanja. Uporabno znanje omogoča ustvarjanje prihodkov kar mora biti povezano s strokovnim znanjem in temu primerno mora biti tudi vrednoteno. Nesmiselno je, da kozmetičarka, ki izvaja nego obraza že tri desetletja na podlagi strokovnega znanja, izkušenj in nenehnega razvoja to prodaja za zgolj 40 eur. Podobnih primerov je v praksi veliko. Temu se reče podcenjevanje lastnih vrednot, kar opazijo tudi stranke predvsem tiste, ki razumejo koliko truda in trdega dela je bilo zato potrebno. www.studioaktiva.com