Sodelovanje z dobavitelji v današnjih okoliščinah dela je za uspešno delovanje salona izjemnega pomena. Zavzemanje za razvoj kozmetične stroke pri njihovem delu postaja vse močnejše in omogoča številne možnosti in priložnosti kozmetičarkam, ki želijo bodi si svoje poslovanje nadgraditi oziroma z dejavnostjo šele pričeti. Takšno sodelovanje ima velik pomen za vsako kozmetičarko in posledično tudi za stranke, kajti rezultati ki se jih želi doseči, temeljijo na produktih brez katerih si delovanja salona na trgu ni mogoče zamisliti.

Okoliščine na tem področju niso vedno takšne kot si mnogi zamišljajo. So dokaj zahtevne in za uspešno poslovati in hkrati nadzorovati trg ter zagotavljati kriterije proizvajalcev končnim ponudnikom, zahteva primerno znanje, bogate izkušnje in dobro organizacijo že pred prodajo. Na eni strani se morajo dobavitelji držati politike poslovanja proizvajalcev medtem kot na drugi kozmetičarkam zagotoviti primerne pogoje sodelovanja, kar bi obema zagotavljalo primerne prihodke. Večina izmed njih so postali uspešni zaradi dolgoletnega truda in zaupanjem, ki so ga v številnih salonih uspeli ustvariti in primerno nadgraditi.

Namen današnjega posta

Zato da sem današnji post posvetil ravno dobaviteljem ni naključje. Do tega me je privedlo predvsem raznoliko razmišljanje in pogledi na veleprodajo z obeh strani torej ponudnikov in kozmetičark kot njihovih kupcev. Predvsem pa bi pa želel opozoriti na nekatera dejanja, ki so vredna vsake pohvale in opozoriti na početje nekaterih posameznikov, ki s svojimi dejanji namerno ali nenamerno mečejo slabo luč na tiste, ki svoje delo opravljajo korektno. Predno opišem nekaj primerov iz prakse, dovolite mi pojasnilo.

Izobraževanje v kozmetični stroki ima jasen namen in sicer kozmetičarkam omogočiti znanje, ki je v veliko pomoč pri razvoju poslovanja. Namen tega je strokovno znanje čim bolje plasirati na trg, kar je brez primernih produktov in podpore dobaviteljev nemogoče. Delo našega podjetja je izobraževati in usposabljati zaposlene in vodje na poslovnem področju nikakor pa nekoga kot dobavitelja ocenjevati, preferirati ali presojati njegov način poslovanja. Ravno tako naše delo ne vključuje posredovanja pri prodaji temveč na osnovi sodobnih pristopov želimo zagotoviti smernice, ki bodo pripomogle k izboljšanju poslovanja vsakega salona. Cilj tovrstnega usposabljanja je kozmetičarkam zagotoviti primerno znanje na osnovi katerega lahko vključno z dobavitelji povečajo prihodke. Slednji pa so rezultat uporabe aparatur, kozmetičnih izdelkov, pripomočkov…. Bolj kot bodo s področjem poslovanja saloni seznanjeni, večja bo prodaja in posledično večji bodo tudi prihodki. Koliko bo nekdo pri tem uspešen pa je odvisno zgolj od njegovega pristopa, znanja, kulture in zavzemanja za razvoj dela. To ne pomeni da z dobavitelji ne sodelujemo. Nasprotno. Pogosto smo gostje na različnih predavanjih, ki jih organizirajo za potrebe kozmetičark, posebno na področjih na katerih potrebujejo specifično znanje.

Če si z mano si naš in v nasprotnem primeru si sovražnik

Vam je to kaj poznano? Žal moramo opozoriti tudi na nekorektna početja. Pojavljajo se kot posledica posameznega ponudnika, ki z nečim ni zadovoljen, ne doseže nečesa kar si je zastavil ali ne sledi razvoju oziroma je čas tisti, ki ga je prehitel. Živimo v letu 2024 in v obdobju v katerem je razvoj neizmerno hiter in od vseh nas zahteva veliko zavzemanja za novosti v koliko obstaja želja se temu prilagoditi. Nekateri to razumejo, so pa tudi nasprotniki, ki se zavzemajo zato da bi vse potekalo kot je v preteklosti, ko je bilo potrebno za ustvariti primerne prihodke veliko manj napora.

Nekateri izmed njih postajajo vse bolj agresivni, sovražno usmerjeni, posesivni in še marsikaj drugega, kar je za današnje okoliščine dela nerazumljivo in nespoštljivo. Žalostno je poslušati posamezne kozmetičarke kakšne pritiske doživljajo, ki ne vplivajo samo na delo temveč na njihovo psihično stanje in posledično… Tisti ki to počnejo se tega dobro zavedajo. Verjamejo da njihov posesiven pristop, ogovarjanje, presojanje in še veliko podobnih dejanj povzroča pri nekaterih osebah strah in ravno s takšnim početjem uspejo slednje zadržati v lastnem primežu. Navzven to prikazujejo kot početje s katerim si zagotavljajo uspešnost. Poceni te kupijo in drago prodajo pravi pregovor, kar pomeni, da na začetku te kujejo v oblake, zelo so prijazni in ljubeznivi, na kar sledijo zahteve, pogojevanja, žalitve, podcenjevanje in še marsikaj drugega. V primeru da niso uslišani, sledi maščevanje. Škoda pa je, ker se osebe s takšnim obnašanjem in pristopom ne zavedajo, da največ škode ustvarjajo ravno sebi. Posledično s tem slabo luč mečejo še na ostale ponudnike, ki poslujejo korektno.

Če ne podležeš laži boš podlegel resnici

Resnica, ki jo zagovarjajo ljudje s slabimi nameni vedno temelji na negativnem pristopu. Če pri tem uspejo vključiti še strah nastane mešanica za pravo eksplozijo, ki jo nekateri posamezniki oblikujejo v takšno resnico, ki jo njim podobni komaj čakajo. Slednji se zavedajo, da ne smejo lagati zato resnico pretvorijo v laž s katero želijo ostale prepričati da je to resnica. Prava resnica pa prej ali slej pride na dan kot pravijo in vedno pokaže pravi obraz takrat, ko je to najmanj pričakovati.

Lastnosti dobrih dobaviteljev

Na srečo je dobrih dobaviteljev veliko več kot predhodno opisanih in njihovi rezultati dela imajo povsem drugačno noto. Zavedajo se namreč, da je njihov prihodek odvisen izključno od dveh segmentov in sicer prodaje salonom ali direktne prodaje kupcem. Pri prodaji kozmetičnim salonom ne gre toliko za taktičnost koliko za strateški pristop. Uspešni dobavitelji si za leto vnaprej načrtujejo skupne aktivnosti in veliko pripomorejo pri organizaciji določenih akcij, promocij, eventov in uvajanje storitev ali aparatur s katerimi se uspe dvigniti nivo poslovanja v salonih. Ravno tako so dobavitelji velika vzpodbuda pri izvajanju notranjega in predvsem zunanjega marketinga. Slednji omogoča lažjo in hitrejšo prepoznavanje produktov na trgu, kar salon s samostojnim pristopom težje doseže vendar prinaša korist obema. Zato pa je učinek notranjega marketinga veliko večji z notranjimi izvajalci in manj z zunanjimi.

Opisano prikazuje koliko resnično pomemben je skupni pristop pri poslovanju in ne le ustvarjanje interesov ene ali druge strani. Nesmiselno je iskati zunanje krivce za lastne napake ali poniževati druge zaradi lastne koristi. Takšno početje je hitro razkrito in posledice so lahko velike. Podobno velja tudi za »navidezne« dobavitelje, ki so prej kot pravi ponudniki prenašalci napačnih ali lažnih informacij z ne kredibilnim pristopom in nejasnimi interesi. Slednji največ škode naredijo ravno uspešnim dobaviteljem, še posebno pa sebi. www.studioaktiva.com